At fremme mentalisering hos udsatte forældre til spæd- og småbørn

Introduktion til hvordan professionelle kan arbejde med mentalisering i familier med spæd- og småbørn. Præsentation af de centrale aspekter i forældre-spædbarn/småbarn-samspillet, som er væsentlige for, om barnet mødes med et udviklingsfremmende samspil. Udviklingsfremmende samspil er centralt for barnets mulighed for at udvikle sin mentaliseringsevne. Der vil således være fokus på interaktionen mellem barn og forældre med udgangspunkt i forældrenes mentalisering af det lille barn, med inspiration fra det evidencebaserede program ”Minding the baby”.

Der vil blive undervist i, hvordan den professionelle med nysgerrighed på forældrenes mentaliseringskompetence/refleksivt funktionsniveau kan tilrettelægge interventioner til at fremme forældres evne til at mentalisere spædbørn og små børn (0-2 år):

  • Mentaliserende og ikke mentaliserende samspil hos forældre og deres spædbørn/små børn
  • Hvordan kan den professionelle fremme forældres mentalisering af deres spædbarn/mindre barn – Introduktion til tænkningen i Minding the Baby og andre tilknytningsbaserede tilgange til at arbejde med mentalisering og tilknytning i det tidlige forældre-barn samspil som Cirkel of Security
  • At arbejde med egen mentaliserings kompetence som professionel – feltet tidlig indsats og egen mentalisering

Underviser: Anne Blom Corlin

Målgruppe: Pædagoger, psykologer, lærere, socialrådgiver, behandlere, familiebehandler, familieplejekonsulenter o.l.