Specialistkursus i individuel mentaliseringsbaseret terapi

Vi opstarter hold 2 på specialistkurset 1. december 2021.

undervisningssituation

5-dages kursus i psykoterapi for psykologer

Anden teoretisk referenceramme 30 timer (12.4.4.2.3)

20. & 21. april 2021 og 17., 18. & 19. maj 2021

Der er lukket for tilmelding, men du kan komme på venteliste eller få mere information om næste opstart, som bliver til  november/december 2021, ved at sende os en mail på kontakt@mindtomindpsyk.dk

Indhold

I løbet af de sidste tyve år har mentaliseringsbaseret tilgang til terapi og udviklingspsykologi vundet indpas som en evidensbaseret metode. Metoden blev internationalt anerkendt efter positive resultater i forhold til klienter med borderline problematikker, men er i dag anvendt og beskrevet som en forståelsesramme i forhold til en lang række forskellige klientgrupper (Bateman, A. og Fonagy, P. 2019). Dette specialistkursus vil give en introduktion til teorien og udviklingsforståelsen samt en grundig gennemgang af, hvordan teori og begreber kan anvendes i individuel terapi. Med udgangspunkt i den mentaliseringbaserede referenceramme vil kurset gennemgå teoretiske erkendelser og træne deltagerne i mentaliseringsbaserede samtaleprincipper og -teknikker.

Det metodiske fokus er på udarbejdelse af MB caseformulering, den mentaliserende/ikke-vidende indstilling, mentaliseringsprocessen (herunder mentaliseringsdimensionerne), håndtering af non-mentalisering samt mentalisering af affektiv narrativ og relationen i både individuel og gruppeterapi, således som det er sammenfattet og beskrevet i MBT Adherence and Competence scale (Bateman 2019).

Formålet med kurset

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling i individuel psykoterapi med voksne. Der opnås desuden viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi. Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis. Der vil derfor blive lagt vægt på at skabe en overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis gennem inddragelse af rollespil og konkrete cases.

Tid & sted

Kurset afholdes i Mind to Minds lokaler på Vesterbrogade 20, København V i tidsrummet 9-16 i perioden 20. & 21. april 2021 og 17., 18. & 19. maj 2021.

Der veksles mellem kateterundervisning, refleksionsøvelser, case-gennemgang og eksemplariske rollespil, og der vil være mulighed for inddragelse af deltagernes egne videooptagelser af individuel terapi. Forud for kursusstart får deltagerne udleveret en litteraturliste over anbefalet litteratur.

Målgruppe & pris

10-15 psykologer og andre faggrupper (max 25 %), som ønsker at opnå viden om og begyndende færdigheder i mentaliseringsbaserede principper i individuel samtaleterapi.

Pris: 9.500 kr.

Undervisere

Anne Blom Corlin

Anne Blom Corlin

Cand.psych.aut., godkendt specialist i psykoterapi

Se profil

Nana Lund Nørgaard

Nana Lund Nørgaard

Cand.psych.aut., godkendt specialist i psykoterapi (voksne)

Se profil

Specialistgodkendelse

Kurset søges forhåndsgodkendt som ”Anden teoretisk referenceramme” af Dansk Psykologforening på specialistuddannelsen i psykoterapi med i alt 30 timer.

Program for kurset

TidspunktIndholdUnderviser
Dag 1, 20/4: Introduktion til MBT
9.00–9.30Forventningsafstemning og præsentationAnne Blom Corlin
9.30–12.00
 • Introduktion til mentalisering. Evidens og metode
 • Grundlagsteori: Udvikling af mentalisering og non-mentalisering, herunder traumers betydning for udviklingen af mentalisering
 • Mentalisering og præ-mentalisering
 • Epistemisk tillid
 • Mentaliseringsdimensionerne
Anne Blom Corlin
12.00–12.45Frokost
12.45–13.45Mentaliseringsdimensionerne i klinisk praksis. ØvelseAnne Blom Corlin
14.00–15.00Mentaliseringsbaseret caseformulering. Prototypiske mentaliseringsvanskeligheder ved personlighedsforstyrrelser og andre psykiske lidelser.Anne Blom Corlin
15.00–16.00Refleksion over egne cases (øvelse)
Opsamling på dagen
Anne Blom Corlin
Dag 2, 21/4: Refleksiv funktion & MBT som terapeutisk ståsted (MBT adherence and Competence Scale)
8.30–12.00Grundlagsteori:
 • Introduktion til Refleksiv Funktion skala og afdækning af mentaliseringsevne i klinisk praksis
 • Mentaliseringssvigt vs generelle mentaliseringsvanskeligheder
Anne Blom Corlin
12.00–12.45Frokost
12.45–16.00Metodetræning:
 • Grundlæggende principper i MBT-interventioner; den ikke-vidende holdning & Interventionsspekteret (øvelser og filmdemo.)
 • Introduktion til MBT Adherence and Competence scale
Anne Blom Corlin
Dag 3, 17/5: MBT Adherence and Competence Scale
9.00–12.00MBT Adherence and Competence scale
Not knowing stance:
 • Demonstrationsvideo m/Bateman
 • Rollespil: Not-knowing stance

Sessionens struktur
Mentaliseringsproces:
 • Rollespil: Håndtering af flow i sessionen (25 min)
Nana Lund Nørgaard
12.00–12.45Frokost
12.45–16.00
 • MBT Adherence and competence scale – fortsat
 • Grundlagsteori: Mentaliseringsdimensionerne
 • Rollespil: Contrary moves (25 min)
 • Opsamling og evaluering
Nana Lund Nørgaard
Dag 4, 18/5: MBT Adherence and Competence Scale
9.00–12.00MBT Adherence scale - fortsat
Mentalisering af affektivt narrativ:
 • Rollespil: Affektivt narrativ (25 min)
Nana Lund Nørgaard
12.00–12.45Frokost
12.45–16.00MBT Adherence scale - fortsat
Mentalisering af relationen:
 • Rollespil: Mentalisering af relationen (25 min)

Opsamling og evaluering
Nana Lund Nørgaard
Dag 5, 19/5: Håndtering af præmentalisering
9.00–10.00Mentaliseringssvigt & præ-mentaliseringsformer
Håndtering af teleologisk modus
Nana Lund Nørgaard
10.00–10.45Håndtering af ækvivalens modus.
Rollespil
Nana Lund Nørgaard
10.45–11.00Pause
11.00–12.00Rollespil (fortsat)
12.00–12.45Frokost
12.45–14.00Håndtering af Pretend modeNana Lund Nørgaard
14.00–15.30Rollespil (fortsat)
15.30–16.00Evaluering og refleksion på hele undervisningsforløbet:
Hvad tager jeg med til min egen praksis som psykolog? Identifikation af øve-punkter

Litteratur

 • Allen, J. m.fl. (2012) (kap 16): Trauma. In: Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, American Psychiatric Association Publishing
 • Bateman, A. & Karterud, S. (2011): Mentaliseringsbaseret terapi, Manual og vurderingsskala, Hans Reitzels Forlag
 • Bateman, A.: MBT Adherence and Competence scale (2019) https://www.annafreud.org/media/9069/adherence-scale-final-jan-19.pdf
 • Bateman, A., Kongerslev, M & Hansen, S.B. (2019): Group Therapy for Adults and Adolecents (kapitel 7) i: Bateman, A. & Fonagy, P. (ed): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, American Psychiatric Publishing, side 117-134
 • Karterud, S. (2018): Caseformulations in mentalization-based group therapy, i: Research I Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, vol 21, s 132-136
 • Luyten, P., & Fonagy, P. (2019): Metalizing and trauma. I: Bateman, A. & Fonagy, P. (ed): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, American Psychiatric Publishing, side 81-105

Baggrundslitteratur

 • Allan, Fonagy, Slade m.fl. (2009): Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzels Forlag
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2007): Mentaliseringsbaseret behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse, Akademisk Forlag, København
 • Fonagy, P., Jurist, E.L., Gergely & Target, M. (2007): Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling, Akademisk Forlag, København
 • Karterud, S. (2011): MBT Manual for MBT psykoedukativ Gruppeterapi (MBT-I), Gyldendal Akademisk
 • Karterud (2012): Manual for mentaliseringsbaseret gruppeterapi, Gyldendal Akademisk
 • Kvarstein, Pedersen, Urnes, Hummelen, Wilberg, Karterud (2014): Changing from a traditional psychodynamic treatment programme to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder – Does it make a difference? I: Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice