Undersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelse

Mind to mind foretager forældrekompetenceundersøgelser og samspils-observationer. Dette er typisk i tilfælde af, hvor der er alvorlig tvivl om børns trivsel og undersøgelsen er ofte bestilt af en kommune. Undersøgelsen kan bidrage til at kvalificere den kommunale beslutningsproces og således udgøre en væsentlig del af grundlaget for kommunens videre foranstaltninger i forhold til familien.

Undersøgelser tilrettelægges individuelt alt efter formål og andre tidligere undersøgelser og vurderinger. Omfanget af undersøgelsen og vurderingen af behovet – for eksempelvis individuelle psykologiske undersøgelser af forældrene eller børnene – foretages på baggrund af en faglig vurdering og i samråd med sagsbehandleren.

Vi sammensætter ofte et team af psykologer til at løse de enkelte undersøgelsesopgaver vedr. forældrekompetence. Dette sker i samarbejde med vores netværk af psykologer, afhængigt af hvilke specialer undersøgelsen kræver. Som udgangspunkt tilstræber vi også at forældrekompetenceundersøgelser som udgangspunkt udføres af to psykologer. Dette for at højne kvaliteten af undersøgelsen og for at sikre, at observationerne sker på et så bredt og fagligt forsvarligt grundlag som muligt.

Undersøgelserne udarbejdes dertil i tråd med Socialministeriets retningslinjer for udførelse af forældrekompetenceundersøgelser fra 2011 og foregår altid under supervision.