Specialistkursus i individuel mentaliseringsbaseret terapi (forår 2024)

undervisningssituation

5-dages kursus i psykoterapi for psykologer

Anden teoretisk referenceramme 30 timer (12.4.4.2.3)

13/3 + 14/3 og 16/4 + 17/4 samt 14/5 2024

Se information længere nede for tilmelding

Indhold

I løbet af de sidste tyve år har mentaliseringsbaseret tilgang til terapi og udviklingspsykologi vundet indpas som en evidensbaseret metode. Metoden blev internationalt anerkendt efter positive resultater i forhold til klienter med borderline problematikker, men er i dag anvendt og beskrevet som en forståelsesramme i forhold til en lang række forskellige klientgrupper (Bateman, A. og Fonagy, P. 2019). Dette specialistkursus vil give en introduktion til teorien og udviklingsforståelsen samt en grundig gennemgang af, hvordan teori og begreber kan anvendes i individuel terapi. Med udgangspunkt i den mentaliseringbaserede referenceramme vil kurset gennemgå teoretiske erkendelser og træne deltagerne i mentaliseringsbaserede samtaleprincipper- og tekniker

Det metodiske fokus er på udarbejdelse af MB caseformulering, den mentaliserende/ikke-vidende indstilling, mentaliseringsprocessen (herunder mentaliseringsdimensionerne), håndtering af non-mentalisering samt mentalisering af affektiv narrativ og relationen i både individuel og gruppeterapi, således som det er sammenfattet og beskrevet i MBT Adherence and Competence scale (Bateman 2019).

Formålet med kurset

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling i individuel psykoterapi med voksne. Der opnås desuden viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi. Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis. Der vil derfor blive lagt vægt på at skabe en overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis gennem inddragelse af rollespil og konkrete cases.

Tid & sted

Kurset afholdes i Mind to Minds lokaler på Vesterbrogade 20, 3. t.v., København V. I tidsrummet 9-16 i perioden den 13.marts & d. 14.marts, den 16. & 17. april & d 14. maj, alle dage i 2024 

Der veksles mellem kateterundervisning, refleksionsøvelser, case-gennemgang og eksemplariske rollespil, og der vil være mulighed for inddragelse af deltagernes egne videooptagelser af individuel terapi. Forud for kursusstart får deltagerne udleveret en litteraturliste over anbefalet litteratur.

Målgruppe & pris

10-15 psykologer og andre faggrupper (max 25%), som ønsker at opnå viden om og begyndende færdigheder i mentaliseringsbaserede principper i individuel samtaleterapi.

Pris: 10.500 kr. 

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding og du bliver tilmeldt ved at sende en mail til: anne@mindtomindpsyk.dk

I mailen bedes du oplyse:

 • Navn
 • Arbejdsplads
 • Titel/uddannelse (autoriseret og/eller specialist?)
 • Information vedr. betaling (EAN, CVR eller lign.)

Undervisere

Anne Blom Corlin

Anne Blom Corlin

Cand.psych.aut., godkendt specialist i psykoterapi

Se profil

Nana Lund Nørgaard

Nana Lund Nørgaard

Cand.psych.aut., godkendt specialist i psykoterapi (voksne)

Se profil

Specialistgodkendelse

Kurset søges forhåndsgodkendt som ”Anden teoretisk referenceramme” af Dansk Psykologforening på specialistuddannelsen i psykoterapi med i alt 30 timer.

Program for kurset


Dag 1 – den 13. marts 2024 ved Anne Blom Corlin

Introduktion til MBT

9.00-9.30: Forventningsafstemning og præsentation.

9.30-12.00: Introduktion til mentalisering.

 • Evidens og metode
 • Grundlagsteori: Udvikling af mentalisering og non-mentalisering, herunder traumers betydning for udviklingen af mentalisering
 • Mentalisering og præ-mentalisering
 • Epistemisk tillid
 • Mentaliseringsdimensionerne

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.45: Mentaliseringsdimensionerne i klinisk praksis (øvelse)

14.00-15.00: Mentaliseringsbaseret caseformulering.

 • Prototypiske mentaliseringsvanskeligheder ved personlighedsforstyrrelser og andre psykiske lidelser. 

15.00-16.00: Refleksion over egne cases (øvelse)

 • Opsamling på dagen

Dag 2 – den 14. marts 2024 ved Anne Blom Corlin 

Refleksiv funktion & MBT som terapeutisk ståsted (MBT adherence and Competence Scale)

9.00-12.00: Grundlagsteori.

 • Introduktion til Refleksiv Funktion skala og afdækning af mentaliseringsevne i klinisk praksis
 • Mentaliseringssvigt vs generelle mentaliseringsvanskeligheder

12.00-12.45: Frokost

12.45-16.00: Metodetræning.

 • Grundlæggende principper i MBT-interventioner; den ikke-vidende holdning & Interventionsspekteret (øvelser og filmdemo)
 • (Introduktion til MBT Adherence and Competence scale)

Dag 3 – den 16. april 2024 ved Nana Lund Nørgaard

MBT Adherence and Competenec Scale

9.00-12.00: MBT Adherence and Competence scale.

 • Not knowing stance
 • Demonstrationsvideo m Bateman
 • Rollespil: Not-knowing stance
 • Sessionens struktur
 • Mentaliseringsproces
 • Rollespil: Håndtering af flow i sessionen (25 min)

12.00-12.45: Frokost

12.45-16.00: MBT Adherence and competence scale – fortsat

 • Grundlagsteori: Mentaliseringsdimensionerne
 • Rollespil: Contrary moves (25 min)
 • Opsamling og evaluering

Dag  4 – den 17. april 2024 ved Nana Lund Nørgaard

MBT Adherence and Competence Scale

9.00-12.00: MBT Adherence scale - fortsat

 • Mentalisering af affektivt narrativ
 • Rollespil: Affektivt narrativ (25 min)

12.00-12.45: Frokost

12.45-16.00: MBT Adherence scale - fortsat

 • Mentalisering af relationen
 • Rollespil: Mentalisering af relationen (25 min)
 • Opsamling og evaluering

Dag  5 – 14.5.24 ved Nana Lund Nørgaard

Håndtering af præmentalisering

9.00-10.30: Mentaliseringssvigt & præ-mentaliseringsformer.

 • Håndtering af teleologisk modus

10.00-10.45: Håndtering af ækvivalens modus. 

 • Rollespil

10.45-11.00: Pause

11.00-12.00: Rollespil (fortsat)

12.00-12.45: Frokost

12.45-14.00: Håndtering af Pretend mode

 • Rollespil

14.00-15.30: Fortsat

15.30-16.00: Evaluering og refleksion på hele undervisningsforløbet.

 • Hvad tager jeg med til min egen praksis som psykolog?
 • Identifikation af øve-punkter

Litteratur

 • Bevington, B. & Sharp, C. (2022): Mentalizing in Psychotherapy- A Guide for Practitioners. Guilford Publications
 • Bateman, A. & Karterud, S. (2011): Mentaliseringsbaseret terapi, Manual og vurderingsskala. Hans Reitzels Forlag
 • Bateman, A.: MBT Adherence and Competence scale (2019) https://www.annafreud.org/media/9069/adherence-scale-final-jan-19.pdf

Baggrundslitteratur

 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2007): Mentaliseringsbaseret behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse, Akademisk Forlag, København
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (ed) (2019): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, Second edition, American Psychiatric Publishing.
 • Fonagy, P., Jurist, E.L., Gergely & Target, M. (2007): Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling, Akademisk Forlag, København
 • Karterud, S. (2011): MBT Manual for MBT psykoedukativ Gruppeterapi (MBT-I), Gyldendal Akademisk