Tværfaglig supervision

Tværfaglig supervision

Vi tilbyder supervision til tværfaglige grupper – f.eks. familieplejekonsulenter, familiebehandlere, jordmødre, sundhedsplejersker, pædagogisk personale på døgninstitutioner og opholdssteder, krisecentre m.m..

Kontakt os for at høre om mulighederne.