Supervision

Mind to Mind tilbyder forskellige former for supervision, både til psykologer, læger og tværfagligt personale.

Vi arbejder i supervisionsrummet altid med udgangspunkt i supervisandens behov og med afsæt i mentaliseringsbaserede principper.

Supervisionen kan indeholde mere konsultative og anvisende elementer, men vil altid sigte mod at fremme deltagernes egen mentalisering af sig selv og deres praksis. Til dette formål anvender vi forskellige elementer – lige fra psykoedukation, til live-rollespil, analyse af video af egne samtaler m.m. Til supervision af plejeforældre kan der også indgå videooptagelser af samspillet af plejeforældrene og plejebarnet m.m.

Supervisionen kan med fordel kombineres med et uddannelsesforløb eller kursusdage, hvor de centrale begreber og modeller indenfor den mentaliseringsbaserede tænkning forankres.

Det er væsentligt for os, at supervisionen tilpasses jeres ønsker og behov. For at I skal opleve at supervisionen er brugbar, må den tage udgangspunkt i jeres praksis og arbejdsfelt. Derfor vil vi løbende sørge for at vi få evalueret processen og supervisionen.