Mind to Mind tilbyder forskellige former for samtaler og terapiformer.

Individuel terapi

Vi tilbyder individuel terapi/samler til unge og voksne med en række forskellige problemstillinger. Vi har særlig erfaring og ekspertise inden for områderne:

  • Længerevarende vanskeligheder med angst, depression, spiseforstyrrelse, selvskade
  • Vanskeligheder i nære relationer med andre (med kæreste, familie, børn, venskaber)
  • Selvværd: Vanskeligheder i relationen til én selv, negativ selvopfattelse
  • Traumer – herunder seksuelle overgreb
  • Tab, belastninger, livskriser
  • Borderline personlighedsforstyrrelse og ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse
  • Forældreskab og familieliv

Familiesamtaler

Vi tilbyder samtaler til hele familien, herunder forældrerådgivning. Nogle gange kan man som familie opleve at man sidder fast i nogle af de samme uhensigtsmæssige mønstre og måder at forstå hinanden på. Familiesamtaler kan være en måde hvor det er muligt at arbejde med nye forståelser af hinanden og sammen udvikle nye løsninger. Mind to Mind sammensætter forløb med familier og forældre efter de individuelle behov og problemstillinger.

Mind to Mind har særlig ekspertise indenfor plejefamilieområdet, og de særlige udfordringer som der kan opstår ved at være en familie med plejebørn. Vi tilbyder her forskellige former for samtaler og rådgivning, spændende fra rådgivning, familiesamtaler og samspilstræning.

I arbejdet med familier er vi bl.a. inspireret af følgende tilgange og programmer:

Terapirum i vores lokaler på Vesterbrograde i København