Priser

Individuelle samtaler/terapi 1.050 kr. pr. session (50 min)

Familiesamtaler (90 min) 1.600 kr

Supervision 1.500 kr. pr time ved to personer. Store grupper med 5-8 personer 1.650,- kr. i timen.

Pris på kurser og undervisning aftales individuelt da det afhænger af antal deltager, formen m.m.

Pris på forældrekompetenceundersøgelser aftales individuelt efter tidsforbrug.

Afregning sker kontant efter første samtale. Herefter betales månedsvis eller efter aftale. Beløbet betales via netbank.

Afbud

Afbud gives senest dagen før kl. 16. Ved senere afbud honoreres aftalen efter takst for individuel konsultation.

Henvisning

Henvisning fra sygesikringen modtages ikke. Mange har tegnet sygeforsikring privat eller gennem deres arbejdsplads, som giver mulighed for psykologhjælp til sig selv eller deres familie. Det er ikke nødvendigt at orientere arbejdspladsen om, hvad du benytter din sundhedsforsikring til. Forsikringsselskabet skal dog give tilsagn.

Vores lokaler på Vesterbrogade