Priser

Terapi & samtaler

  • Terapi/individuel: 1.200 kr. (50 min.)
  • Indledende samtale: 1.800 kr. (90 min)
  • Parsamtale/dobbeltsession: 1.800 kr. (90 min)
  • Familiesamtaler: 1.500 kr. (75 minutter)
  • Theraplay: 1.500 kr. pr. session
  • Individuel terapi (50 min) dækket af forsikringsselskab: 1.400 kr

Supervision

  • Individuel supervision: 1.300 kr.
  • Gruppe (2-4 personer): 1.650 kr.
  • Gruppe (4-6 personer): 1.900 kr.
  • Supervision plejeforældre: 1.400 kr./timen

Bemærk: Priser er vist eksklusive moms


Pris på kurser og undervisning aftales individuelt da det afhænger af antal deltager, formen m.m.

Pris på forældrekompetenceundersøgelser aftales individuelt efter tidsforbrug.

Afregning sker kontant efter første samtale. Herefter betales månedsvis eller efter aftale. Beløbet betales via netbank.

Afbud

Afbud gives senest dagen før kl. 16. Ved senere afbud honoreres aftalen efter takst for individuel konsultation.

Henvisning

Henvisning fra sygesikringen modtages ikke. Mange har tegnet sygeforsikring privat eller gennem deres arbejdsplads, som giver mulighed for psykologhjælp til sig selv eller deres familie. Det er ikke nødvendigt at orientere arbejdspladsen om, hvad du benytter din sundhedsforsikring til. Forsikringsselskabet skal dog give tilsagn.

Vores lokaler på Vesterbrogade