Vi har flere års erfaring i at formidle, træne og uddanne profesionelle i mentaliseringsbaseret teori og metoder. Se herunder, hvad vi aktuelt tilbyder.

2-årig Specialistuddannelse

Mentaliseringsbaseret terapi til voksne (2025–2026)

Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne og unge.

Se programmer for de tidligere specialistuddannelser:

Specialistkursus

Individuel mentaliseringsbaseret terapi (2024)

Dette 30-timers specialistkursus vil give en introduktion til teorien og udviklingsforståelsen samt en grundig gennemgang af, hvordan teori og begreber kan anvendes i individuel terapi.

Med udgangspunkt i den mentaliseringbaserede referenceramme vil kurset gennemgå teoretiske erkendelser og træne deltagerne i mentaliseringsbaserede samtaleprincipper og -teknikker.

Aktuelt kursus: Personligt udviklingsarbejde

Personligt udviklingsarbejde / ”egenterapi” for psykologer & læger. Én gruppe, 4 terapeutiske retninger, 50 timer.

Formålet med denne gruppe er, at psykologer på vej mod specialistuddannelse kan gøre sig erfaringer med forskellige terapeutiske retninger - med gruppen som det bærende element.

Terapi & Supervision (Schousboe.eu)

Læs mere i denne beskrivelse (PDF)

Kurser

Vi tilbyder kurser og korte uddannelsesforløb, som kan sammensættes, så det tilpasses den enkelte arbejdsplads behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om jeres behov for træning, uddannelse og kompetanceudviklingen inden for mentaliseringsbaseret teori og metode.

Læs mere om vores kurser herunder.

Prisen for kurser sammensættes efter antal deltagere, formen, graden af interaktion/øvelser, antal dage og timer m.m. Kontakt os for mere information