Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi til voksne & unge (2025–2026)

specialistuddannelse 2025

Indhold

Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne. 

Mentaliseringsbaseret terapi er oprindelig udviklet til behandling af patienter med borderline, men er igennem de senere år udviklet og anvendt som teoretisk forståelsesramme og metodisk tilgang til psykoterapeutisk behandling af en lang række andre psykiske lidelser og problemstillinger. Uddannelsen vil med afsæt heri dække teori og metode i mentaliseringsbaserede tilgange til voksne klienter i forskellige former for psykoterapi, både individuel psykoterapi, gruppeterapi og i terapeutisk arbejde med den unge voksne såvel som i familieterapi med et fokus på den voksnes rolle i familien.  

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med voksne og unge. Der opnås viden om specifikke elementer i relation til mentaliseringsbaseret terapi i form af forskningsmæssig baggrund for MBT, grundlagsteori, klinisk teori, teori om psykopatologi samt tilpasning af den mentaliseringsbaserede tilgang i forhold til klientens specifikke vanskeligheder. 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende den teoretiske viden om principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori i deres egen praksis i forhold til den unge eller voksne klient. Der vil derfor være et løbende fokus på at skabe en sammenhæng mellem den teoretiske og metodiske undervisning, supervisionen og deltagernes egen praksis, hvilket indholdsmæssigt understøttes igennem det forhold, at tre af uddannelsens undervisere (Sune Bo Hansen, Sebastian Simonsen og Nana Lund Nørgaard) tillige vil varetage supervisionen.

Placering

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening til følgende moduler i specialistuddannelserne for psykologer:

 • Psykoterapi med voksne og med børn og unge (90 timer) (Psykodynamisk referenceramme) (12.4.4.2.2. 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori)
 • Anden teoretisk referenceramme (30 timer) (12.4.4.2.3)
 • Specialist i Sundhedspsykologi med voksne og med børn og unge (30 timer) (11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde) 
 • Specialist i Psykopatologi (24 timer) (13.4.4.2.3. Behandling)
 • Specialist i Klinisk børn-og ungepsykologi (60 timer) (6.4.4.2.3. Klinisk teori og træning, i børne- unge psykologi, tdl. Psykoterpeutiske metoder. De sidste 30 timer skal omhandle terapi med mindre børn)

Uddannelsen er dertil også godkendt af Institutut for Mentalisering. Dvs. at deltagerne ved gennemført uddannelse kan certificeres og godkendes som videregående MBT-terapeut (niveau c) ved ansøgning til IFM (se mere: http://www.institutformentalisering.dk).

Timetal og varighed

Uddannelsen består af 15 kursusdage a 6 timers undervisning (i alt 90 timer) og 60 timers supervision i gruppe. Uddannelsen afvikles over en periode på knapt 2 år (januar 2025-november 2026).  Undervisningen afvikles i tidsrummet fra 9-00-16.00, med 1 times frokost/pauser. Supervisionen gennemføres som 10 dage af 7 timers fremmøde med max 8 deltagere i hver gruppe.  

Sted

Teoridelen finder sted ved Kosmopol, Fiolstræde 44, 2 min fra Nørreport station. Supervision finder sted i kliniklokaler centralt i København, præcis adresse oplyses tættere ved uddannelsens start. 

Forplejning

Der vil på teoridagene være fuld forplejning på Kosmopol (morgenkaffe/the/croissant, 2 retters frokost, eftermiddagskage og kaffe/the/vand hele dagen). På supervisionsdagene vil være kaffe/the/croissant om morgenen og sødt om eftermiddagen. Man kan selv medbringe frokost eller tage en gåtur ud i byen, hvor der vil være masser af muligheder for at købe en sandwich eller lign.

Deltagere

16-24 deltagere. Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne. 

Underviserne ved teoridelen

Det 2-årige uddannelsesprogram er sammensat af  internationale eksperter, forskere & klinikere inden for MBT, såvel som danske specialister fra voksen- og ungeområdet her i Danmark. Underviserne er:

 • Anthony Bateman, MBBS, MRCPsych, Visiting Professor Psychoanalysis Unit, University College, London, psykiater/ psykoterapeut/MBT-Training Co-cordinator ved Anna Freud Instituttet m.
 • Patrick Luyten, phD, associeret professor ved Faculty of Psychology and Educational Sciences, Leuven, Belgien, leder for PhD i psykoanalyse programmet ved Psychoanalytical Unit, Research Department of Clinical, Educational and  Health Psychology, University College London m.m.
 • Sebastian Simonsen, cand. Psych. Aut, phD tilknyttet Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • Sune Bo Hansen, cand.psych. Ph.D., specialpsykolog i Børne – og Ungdomspsykiatri og specialist og supervisor i psykoterapi samt certificeret i MBT af institut for Mentalisering.
 • Sigmund Karterud, MD, specialist i psykoterapi, professor i psykiatri, medstifter af Institut for mentalisering Oslo
 • Martin Debbané, Ph.D, professor i Psychopathology ved the Research Department of Clinical, Educational, and Health Psychology, University College London samt ved Developmental Clinical Psychology Research Unit ved Faculty of Psychology and Educational Sciences ved  Genevé Universitet, Schweiz. Tilknyttet Anna Freud som MBT trainer og supervisor
 • Carla Sharp, klinisk psykolog, Ph.D., professor og associeret dekan ved University of Houston, leder af Adolescent Diagnosis Assessment Prevention and Treatment Center og the Developmental Psychopathology Lab ved University of Houston
 • Anne Blom Corlin, cand. psych. aut., specialist i psykoterapi, selvstændig psykolog, partner i Refleksivt Forum
 • Nana Lund Nørgaard, cand. psych. aut. Specialist i psykoterapi og supervisor, partner i Mind to Mind, ceretificeret trainer og supervisor af Institut for mentalisering.

Udlevering af kursusbevis

Der udleveres et kursusbevis ved uddannelsens afslutning under forudsætning af, at fraværsreglerne er overholdt (fuldt fremmøde til supervision og max 10% på teoridelen).

Supervision

Supervisionen vil blive varetaget i grupper på max 8 personer af tre forskellige supervisorer, Nana Lund Nørgaard, Sune Bo Hansen og Sebastian Simonsen. Grupperne vil skifte supervisor undervejs cirka midtvejs i forløbet. Det betyder, at deltageren modtager supervision af to forskelllige supervisorer i sit forløb på 10 supervisionsgange. Supervisionen varetages således af enten Nana Lund Nørgaard (5 gange) og Sune Bo Hansen (5 gange). Eller af Nana Lund Nørgaard (5 gange) og Sebatian Simonsen (5 gange). 

Du har mulighed for at ønske at komme Sune Bo Hansens gruppe, såfremt du i dit kliniske arbejde særligt arbejder med unge som målgruppe, i det Sune Bo Hansen er særligt kvalificeret i at anvende MBT til denne målgruppe. Giv besked på tilmeldingsskemaet, såfremt du ønsker at komme i en af ”unge-supervisionsgrupperne”.

Det forventes, at deltagerne undervejs medbringer videooptagelser af egne terapeutiske forløb mhp metode-supervision. Der vil tillige indgå træning vha rollespil i supervisionen.

Da et længerevarende samlet tilrettelagt uddannelsesforløb inden for MBT som referenceramme også skal omfatte supervision af terapeutisk arbejde, vil der være fokus på et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen. En del af det samlede antal supervisionstimer vil derfor tage afsæt i undervisningen i teori og metode, særligt vil der i supervision løbende blive fulgt op på færdigheds-træningsdelen. Supervision vil ligeledes integrere den teoretiske og metodiske undervisning ved supervisorerne selv. 

Erfa-grupper:

Der vil fra uddannelsens start være mulighed for at deltage i en erfa-gruppe, hvor du kan reflektere over forankring af metoden i din egen praksis, dele refleksioner over den læste litteratur mm. Der kan dannes både online grupper samt grupper, der mødes fysisk. Deltagelse i erfa-gruppe er ikke et krav, men en mulighed.

Grundbøger til uddannelsen

En liste med øvrig baggrundslitteratur til de enkelte dage fremsendes efter tilmelding

Pris

I alt 64.500 kr (44.500 kr for teoridelen (90 timer) og 20.000 kr for supervision (60 timer)). Uddannelsen er momsfritaget. Mulighed for kun at tilmelde sig teoridelen.

 

Betaling

Der er mulighed for at opdele betalingen i 2 rater, hvor første rate betales umiddelbart i forbindelse med tilmelding (2023/2024) og anden rate i 2025. Kryds af i tilmeldingsskema, hvis du (eller din arbejdsplads) ønsker at betale i 2 rater.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsskemaet og sende det til nana@mindtomindpsyk.dk. Tilmelding er bindende, og er gældende fra første betaling.

Forbehold

Der forventes ingen ændringer i program og datoer, men der tages forbehold for, hvis det skulle blive nødvendigt. F.eks. i tilfælde af sygdom hos underviser eller supervisor.

Detaljeret program for uddannelsen

DatoEmneUnderviserIndhold
21.01.2025Introduktion til MBT: Et landkortSebastian Simonsen
 • Grundlagsteori, forskning og evidens vedrørende den valgte referenceramme
 • Metodens historik og udvikling
 • Mentalisering, mentaliseringssvigt & Epistemisk tillid
 • MBT-referencerammens kliniske teori om psykopatologi og behandlingsmetoder
 • Caseformuleringer
22.01.2025Assessment af mentalisering (refleksiv funktion)Anne Blom Corlin
 • Begrebsafklaring af Refleksiv funktion versus mentalisering
 • Sammenhæng imellem forældres mentaliseringsevne og tilknytning til barnet, samt udviklingen af barnets mentaliseringsevne (grundlagsteori)
 • Kort overblik over hvilke metoder, der kan anvendes til at vurdere Refleksiv Funktion hos voksne
 • Introduktion til den Refleksive Funktionsskala, samt dilemmaer og udfordringer ved den kliniske vurdering af mentaliseringsevne hos voksne
07.02.2025Supervision 1Sune Bo Hansen
19.02.2025Supervision 1Nana Lund Nørgaard
26.02.2025Supervision 1Nana Lund Nørgaard
03.03.2025MBT caseformulering & MBT individuel terapiNana Lund Nørgaard
 • Formiddag: MBT caseformulering
 • Eftermiddag: Metodetræning: MBT individuel terapi med afsæt i MBT Adherence and Competence Scale: Not-knowing stance og Sessionens struktur
04.03.2025MBT individuel terapi med afsæt i MBT Adherence and Competence ScaleNana Lund Nørgaard
 • Metodetræning & oplæg om principper for MBT interventioner
 • Gennemgang/oplæg, demonstration og egne rollespil vedr domænerne:
  Mentaliseringsproces, Mentalisering af affektivt narrativ og Mentalisering af relationen
05.03.2025Præmentaliserings-former og MBT interventionsprincipper (med afsæt i MBT Adherence and Competence Scale)Nana Lund Nørgaard
 • Præ-mentaliserings-formernes kliniske udtryk
 • Håndtering af teleologisk modus (Demo-video og rollespil)
 • Håndtering af ækvivalens mode (Demo-video og rollespil)
 • Håndtering af pretend mode (Demo-video og rollespil)
12.03.2025Supervision 2Nana Lund Nørgaard
21.03.2025Supervision 2Sune Bo Hansen
26.03.2025Supervision 2Nana Lund Nørgaard
03.04.2025MBT viden og klinisk teori om interventionAnthony Bateman
 • Introduction and orientation to mentalizing
 • Theoretical basis of mentalizing – attachment, neurobiology and psychology
 • Mentalizing and borderline personality disorder and other personality disorders
 • Therapist stance: Video of therapist stance and discussion
 • Therapist stance and self-disclosure
04.04.2025MBT i praksis & færdighedstræningAnthony Bateman
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
 • (Role Play and video)
 • Mentalizing and self-harm
 • Mentalizing the relationship – transference and countertransference
07.05.2025Supervision 3Nana Lund Nørgaard
14.05.2025Supervision 3Nana Lund Nørgaard
23.05.2025Supervision 3Sune Bo Hansen
25.09.2025Generelle MBT interventionsprincipperCarla Sharp
 • MISC modellen: Learning to mentalize – what to do
 • Gennemgang af forskning, teori og model
 • Træning (eftermiddag)
26.09.2025MBT til ungeCarla Sharp
 • Formiddag: Hvordan tilpasse MBT modellen til unge?
 • Betydningen af Epistemisk tillid
 • Eftermiddag: Træning og demonstrationsvideoer
03.10.2025Supervision 4Sune Bo Hansen
08.10.2025Supervision 4Nana Lund Nørgaard
22.10.2025Supervision 4Nana Lund Nørgaard
06.11.2025MBT gruppebebehandlingSigmund KarterudFormiddag:
 • MBT Gruppe: Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi
 • Betydningen af behandlingsintegritet, herunder fordele og begrænsninger ved behandlingsmanualer

Eftermiddag:
 • MBT gruppe rollespil
07.11.2025MBT til ungeSune Bo Hansen
 • Principper for mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med unge (MBT-A)
 • Kort Introduktion til unge og hjerneudvikling - hvilke generelle udfordringer møder vi i arbejdet med unge. Kan vi arbejde mentalisertingsbaseret med unge - hvad siger evidensen herom
 • Tilpasninger i MBT interventioner ift den "originale voksen"-model, med særligt fokus på caseformuleringssamtaler, "interpersonal passport", psykoedukation og forældre/voksen inddragelse
 • Fonagys 3 læringssystemer (with a twist of youth) og introduktion til et 4. læringssytem
26.11.2025Supervision 5Nana Lund Nørgaard
05.12.2025Supervision 5Sune Bo Hansen
10.12.2025Supervision 5Nana Lund Nørgaard
09.01.2026Supervision 6Sune Bo Hansen
16.01.2026Supervision 6Sebastian Simonsen
28.01.2026Supervision 6Nana Lund Nørgaard
05.03.2026MBT til Ængstelig personlighedNana Lund Nørgaard
 • Psykopatologisk forståelse af mentaliserings-problemerne ved den ængstelige personlighed
 • MBT og MIT interventionsprincipper til behandling af angst og ængstelig evasiv personlighedsstruktur
 • Metodetræning. Øvelser og rollespil Hvordan arbejde terapeutisk mentaliseringsbaseret med den hæmmede, undgående
06.03.2026Mentalisering til ADHDMartin Debbané
 • Oplæg
 • Intervention
11.03.2026Supervision 7Nana Lund Nørgaard
20.03.2026Supervision 7Sune Bo Hansen
27.03.2026Supervision 7Sebastian Simonsen
26.05.2026MBT til depressionPatrick Luyten
 • Introduktion til DIT og forbindelse til MBT
 • DIT tilgang og principper til at arbejde med voksne med depression
 • Den underliggende neurobiologi ved depression
 • Eftermiddag: Træning i at identificere IPAF, rollespil
27.05.2026MBT til traumerPatrick Luyten
 • MBT tilgang og principper til at arbejde med voksne og unge med traumer
 • Eftermiddag: Træning og rollespil
05.06.2026Supervision 8Sune Bo Hansen
12.06.2026Supervision 8Sebastian Simonsen
17.06.2026Supervision 8Nana Lund Nørgaard
09.09.2026Supervision 9Nana Lund Nørgaard
18.09.2026Supervision 9Sebastian Simonsen
25.09.2026Supervision 9Sune Bo Hansen
06.11.2026Supervision 10Sune Bo HansenOpsamling og afrunding på den teoretiske uddannelse i forbindelse med supervision:
 • Opsummering af centrale teoretiske begreber og MBT teknikker, herunder afrunding af terapi.
 • Evaluering af det terapeutiske forløb. How to do?
 • Udveksling af opnået viden og idéer – hvordan har jeg ændret min praksis undervejs i uddannelsen?
13.11.2026Supervision 10Sebastian Simonsen
18.11.2026Supervision 10Nana Lund Nørgaard