Profil

Nana Lund Nørgaard

Nana Lund Nørgaard

Cand.psych.aut., godkendt specialist i psykoterapi (voksne)

nana@mindtomindpsyk.dk

+45 29 60 19 96

Jeg er autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi (voksne) af Dansk Psykologforening. Jeg har omfattende klinisk erfaring med psykopatologisk udredning og mentaliseringsbaseret psykoterapi, supervision og undervisning. Jeg er efteruddannet i individuel mentaliseringsbaseret terapi fra Institut for Mentalisering i Oslo ved Sigmund Karterud og Finn Skårderud og er godkendt trainer i MBT ved Institut for mentalisering Danmark.

Jeg har i Psykiatrien siden 2008 arbejdet med at udvikle mentaliseringsbaseret behandling til personer med personlighedsforstyrrelse og komplekse traumer.

Jeg har siden 2011 været ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS), Ambulatorium for Personlighedsforstyrrelser, hvor jeg arbejder med unge og voksne med personlighedsforstyrrelser – under supervision af bl.a. Anthony Bateman og Sigmund Karterud.

Jeg er optaget af at udvikle og kvalitetssikre MBT som metode. Jeg har  indgået i et projekt med afprøvning af MBT-vurderingsskala/uddannelse til MBT-rater i et samarbejde mellem PC Stolpegård, Psykiatrien i Roskilde og MBT Kvalitets Lab i Oslo under ledelse af Espen Folmo og Sigmund Karterud. Jeg har på PCS siden 2014 sammen med psykolog Sebastian Simonsen  arbejdet på udvikling/tilpasning af mentaliseringsbaseret behandling til personer med ængstelig-evasiv personlighedsstruktur – under inspiration af Metakognitiv Interpersonel Terapi (MIT), og supervision ved Giancarlo Dimaggio. Dette arbejde har vi skrevet et kapitel om og udgiver en hel bog om emnet på Hans Reitzels Forlag i 2018.

Jeg har bred erfaring med supervisions- og undervisningsopgaver for både læger/psykologer samt tværfagligt personale ift. mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrede. Jeg har bl.a. været supervisor i flere ambulante teams med speciale i personlighedsforstyrrelser (Team for svære personlighedsforstyrrelser, PCK, Ambulant Terapi Afsnit i Kolding, Psykiatrisk Ambulatorium, PC Nordsjælland).

Jeg er desuden knyttet til Center for Mentalisering som underviser og supervisor.