Hvordan håndterer man mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande

Inspiration til konkret professionel praksis, med afsæt i MBT individuel manual af Bateman og Karterud (2010).

Indhold: Fokus for dagen er, hvordan man som professionel – med afsæt i en teoretisk forståelse af mentaliseringsvanskeligheder – konkret kan intervenere i og forholde sig i en dialog med en person, der ikke er i stand til at mentalisere (lige nu).

Form: Formiddagen vil primært bestå af teoretisk oplæg samt fælles refleksion, mens eftermiddagen vil fokusere på praksis. Vi arbejder her med eksemplariske rollespil (hvor NN evt er på) med afsæt i deltagernes egne cases i forhold til svære situationer.

 Dagen henvender sig til alle fagprofessionelle, der i det daglige møder brugere/klienter med mentaliseringsvanskeligheder.