Mentalisering, tilknytning & traumer hos plejebørn og unge

Nyere forskning indenfor psykologien vidner om, at omsorgssvigt og traumer i barnets tidlige tilknytningsrelationer har betydning for mentaliseringsevnen, som er evnen til at kunne aflæse og forstå egne og andres følelser og tanker. Meget tyder dog på, at det er muligt for disse børn at udvikle mentaliseringsevnen sammen med voksne, som de har dannet trygge tilknytningsrelationer til – eksempelvis plejeforældre. Afgørende er det dog, at man som plejeforældre ved, hvordan man i det daglige samspil kan møde plejebarnet eller den unge, så udviklingen af mentaliseingsevnen støttes, hvilket vil være omdrejningspunktet denne kursusdag.

Underviser: Anne Blom Corlin

Målgruppe: Plejeforældre, familieplejekonsulenter og andre professionelle indenfor området anbragte børn og unge