Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi til voksne og unge (2023–2024)

Vi er stolte og glade over nu for fjerde gang igen at kunne udbyde vores 2-årige specialistuddannelse i MBT.

Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne.

Pris: 59.500 kr.

Uddannelsen er overtegnet, men du kan kontakte os på nana@mindtomindpsyk.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste eller ønsker at komme på interesselisten for uddannelsen med opstart i januar 2025. Program forventes klar i november/december 2023, hvor der også åbnes for tilmelding.

Formål

Mentaliseringsbaseret terapi er oprindelig udviklet til behandling af patienter med borderline, men er igennem de senere år udviklet og anvendt som teoretisk forståelsesramme og metodisk tilgang til psykoterapeutisk behandling af en lang række andre psykiske lidelser og problemstillinger. Uddannelsen vil med afsæt heri dække teori og metode i mentaliseringsbaserede tilgange til voksne klienter i forskellige former for psykoterapi, både individuel psykoterapi, gruppeterapi og i terapeutisk arbejde med den unge voksne såvel som i familieterapi med et fokus på den voksnes rolle i familien.

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med unge og voksne. Der opnås viden om specifikke elementer i relation til mentaliseringsbaseret terapi i form af forskningsmæssig baggrund for MBT, grundlagsteori, klinisk teori, teori om psykopatologi samt tilpasning af den mentaliseringsbaserede tilgang i forhold til klientens specifikke vanskeligheder, herunder personlighedsforstyrrelse, depression, somatisering og spiseforstyrrelser.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende den teoretiske viden om principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori i deres egen praksis i forhold til den unge eller voksne klient. Der vil derfor være et løbende fokus på at skabe en sammenhæng mellem den teoretiske og metodiske undervisning, supervisionen og deltagernes egen praksis, hvilket indholdsmæssigt understøttes igennem det forhold, at to af uddannelsens undervisere (Sune Bo Hansen og Nana Lund Nørgaard) tillige vil varetage supervisionen.

Uddannelsen opfylder og er søgt godkendt til følgende moduler i specialistuddannelserne for psykologer:

 • Psykoterapi med voksne 12.4.4.2.2 (90 timer)
(Psykodynamisk referenceramme)
 • Anden teoretisk referenceramme 12.4.4.2.3 (30 timer)

Uddannelsen er dertil også godkendt af Institutut for Mentalisering. Dvs. at deltagerne efter gennemført uddannelse kan certificeres og godkendes som videregående MBT-terapeut (niveau c) ved ansøgning til IFM (se mere: http://www.institutformentalisering.dk).

Timetal og varighed

Uddannelsen består af 15 kursusdage á 6 timer (i alt 90 timer) og 60 timers supervision i gruppe, i alt 150 timer. Uddannelsen afvikles over en periode på knapt 2 år (januar 2023-december 2024).  Undervisningen afvikles i tidsrummet fra 9-00-16.00, med 1 times frokostpause. Supervisionen gennemføres som 10 dage af 6 timers fremmøde med max 8 deltagere i hver gruppe.

Sted

Undervisning og supervision finder sted i Mind to Mind lokaler på Vesterbrogade 20, 3. tv., 1620 Kbh. V.

Supervision

Supervisionen vil blive varetaget i 2 grupper (A og B) på max 8 personer af to forskellige supervisorer, Nana Lund Nørgaard og Sune Bo Hansen. Grupperne vil skifte supervisor undervejs cirka midtvejs i forløbet, således at supervisanderne modtager halvdelen (30 timer) af den planlagte supervision ved hver supervisor.

Supervisionen vil tage afsæt i undervisningen i MBT teori og metode, og der vil løbende blive fulgt op på færdigheds-træningsdelen. Fokus vil være på at integrere den teoretiske og metodiske undervisning i deltagernes egen praksis. Det forventes, at deltagerne undervejs medbringer videooptagelser af egne forløb mhp metode-supervision. Der vil tillige indgå træning vha rollespil i supervisionen.

Datoer for teori og supervision

Se detaljeret program nederst

2023

Teori:

 • 18. og 19. januar
 • 13., 14. og 15. marts
 • 18. og 19. maj
 • 9. og 10. november

Supervision:

 • Gruppe A/Sune Bo Hansen: 10. februar, 14. april, 16. juni, 22. september, 24. november
 • Gruppe B/Nana Lund Nørgaard: 8. februar, 18. april., 14. juni., 20. september., 21.november

2024

Teori:

 • 29. februar og 1. marts
 • 21. og 22. maj
 • 12. og 13. september

Supervision:

 • Gruppe B/Sune Bo Hansen: 9. februar, 5. april, 14. juni, 20. september, 22. november
 • Gruppe A/Nana Lund Nørgaard: 7. februar., 10. april., 11. juni., 24. september., 20. november

Deltagere

Der kan optages 16-18 deltagere. Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne.

Undervisere


Det 2-årige uddannelsesprogram er sammensat af  internationale eksperter, forskere & klinikere inden for MBT, såvel som danske specialister fra voksenområdet her i Danmark. Underviserne er:

 • Anthony Bateman, MBBS, MRCPsych, Visiting Professor Psychoanalysis Unit, University College, London, psykiater/psykoterapeut/MBT-Training Co-coordinator ved Anna Freud Instituttet
 • Patrick Luyten, ph.d., associeret professor ved Faculty of Psychology and Educational Sciences, Leuven, Belgien, leder for Ph.d. i psykoanalyse programmet ved Psychoanalytical Unit, Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London
 • Sebastian Simonsen, cand.psych.aut, ph.d. tilknyttet Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • Sune Bo Hansen, cand.psych.  ph.d.,  specialpsykolog i Børne – og Ungdomspsykiatri og specialist og supervisor i psykoterapi samt certificeret i MBT af Institut for Mentalisering
 • Stefan Lock Jensen, specialpsykolog, Region Sjællands børne og Ungdomspsykiatri
 • Janne Walløe, overlæge, Region Sjællands børne og Ungdomspsykiatri
 • Sigmund Karterud, MD, specialist i psykoterapi, professor i psykiatri, medstifter af Institut for mentalisering Oslo
 • Finn Skårderud, MD, psykiater, medstifter af Institut for mentalisering Oslo
 • Susanne Wederkinck Nielsen, cand.psych.aut., og  specialist i klinisk børnepsykologi, privat praktiserende psykolog ved Psykologisk Perspektiv, certificereret MBT-F terapeut og MBT-F supervisor ved Anna Freud Centeret.
 • Maria Højer Nannestad, cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi med børn og voksne og har omfattende erfaring med og viden om behandling af udsatte børn, unge og deres familier. Privat praktiserende psykolog ved Psykologisk Perspektiv
 • Anne Blom Corlin, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi, partner i Mind to Mind samt Refleksivt Forum
 • Nana Lund Nørgaard, cand.psych.aut. Specialist i psykoterapi og supervisor, partner i Mind to Mind, certificeret trainer og supervisor af Institut for mentalisering

Udlevering af kursusbevis

Der udleveres et uddannelsesbevis ved uddannelsens afslutning under forudsætning af, at fraværsreglerne er overholdt (max 10% på teoridelen)

Litteratur

Vi anbefaler, at du som grundbøger til uddannelsen anskaffer:

 • Bateman, A. & Karterud, S. (2011): Mentaliseringsbaseret terapi, Manual og vurderingsskala, Hans Reitzels Forlag
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (ed): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, American Psychiatric Association Publishing, 2012
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (ed): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice, Second edition, American Psychiatric Publishing, 2019

Vi vil i videst muligt omfang forsøge løbende at sende de artikler, der skal bruges til de enkelte undervisningsgange. Dette er dog ikke altid muligt, og i disse tilfælde skal du selv på litteraturjagt.

Herudover vil vi i supervisionen gennemgående betjene os af den nyeste MBT Adherence and Competence scale (Bateman 2019): https://www.annafreud.org/media/9069/adherence-scale-final-jan-19.pdf

Der udleveres ved tilmelding en detaljeret litteraturliste med uddybende litteratur/artikler til de specifikke undervisningsdage.

Pris

I alt 59.500 kr. (39.500 kr for teoridelen (90 timer) og 20.000 kr for supervision (60 timer)). Prisen inkluderer forplejning på alle dage, både til undervisning og supervision.

Tilmelding

Uddannelsen er overtegnet, men du kan kontakte os på nana@mindtomindpsyk.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste eller ønsker at komme på interesselisten for uddannelsen med forventet opstart i 2025.

Betaling

Uddannelsen betales via tilsendt faktura med betaling senest 1. april 2022. Eller ved ønske kan betaling opdeles i 2 rater med forfald 1. april 2022 og 1. juni 2023 (angiv venligst ved tilmelding)

Program

DatoEmneUnderviserIndhold
18.01.2023Introduktion til MBT: Et landkortSebastian Simonsen
 • Grundlagsteori, forskning og evidens vedrørende den valgte referenceramme
 • Metodens historik og udvikling
 • Mentalisering, mentaliseringssvigt & Epistemisk tillid
 • MBT-referencerammens kliniske teori om psykopatologi og behandlingsmetoder
 • Caseformuleringer
19.01.2023Assessment af mentalisering (refleksiv funktion)Anne Blom Corlin
 • Begrebsafklaring af Refleksiv funktion versus mentalisering
 • Sammenhæng imellem forældres mentaliseringsevne og tilknytning til barnet, samt udviklingen af barnets mentaliseringsevne (grundlagsteori)
 • Kort overblik over hvilke metoder, der kan anvendes til at vurdere Refleksiv Funktion hos voksne
 • Introduktion til den Refleksive Funktionsskala, samt dilemmaer og udfordringer ved den kliniske vurdering af mentaliseringsevne hos voksne
08.02.2023Supervision 1Nana Lund Nørgaard
10.02.2023Supervision 1Sune Bo Hansen
13.03.2023MBT caseformulering & MBT individuel terapiNana Lund Nørgaard
 • Formiddag: MBT caseformulering
 • Eftermiddag: Metodetræning: MBT individuel terapi med afsæt i MBT Adherence and Competence Scale
14.03.2023MBT individuel terapi med afsæt i MBT Adherence and Competence ScaleNana Lund Nørgaard
 • Metodetræning & oplæg om principper for MBT interventioner
15.03.2023Præmentaliserings-former og MBT interventionsprincipper (med afsæt i MBT Adherence and Competence Scale)Nana Lund Nørgaard
 • Præ-mentaliserings-formernes kliniske udtryk
 • Håndtering af teleologisk modus (Demo-video og rollespil)
 • Håndtering af ækvivalens mode (Demo-video og rollespil)
 • Håndtering af pretend mode (eksemplarisk rollespil)
14.04.2023Supervision 2Sune Bo Hansen
18.04.2023Supervision 2Nana Lund Nørgaard
18.05.2023MBT viden og klinisk teori om interventionAnthony Bateman
 • Introduction and orientation to mentalizing
 • Theoretical basis of mentalizing – attachment, neurobiology and psychology
 • Mentalizing and borderline personality disorder and other personality disorders
 • Therapist stance: Video of therapist stance and discussion
 • Therapist stance and self-disclosure
19.05.2023MBT i praksis & færdighedstræningAnthony Bateman
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
 • (Role Play and video)
 • Mentalizing and self-harm
 • Mentalizing the relationship – transference and countertransference
14.06.2023Supervision 3Nana Lund Nørgaard
16.06.2023Supervision 3Sune Bo Hansen
20.09.2023Supervision 4Nana Lund Nørgaard
22.09.2023Supervision 4Sune Bo Hansen
09.11.2023AMBIT (Adaptive MentalizationBased Integrative Teatment til ”hard to reach” unge og familier)Stefan Lock Jensen &
Janne Walløe Vilmar
 • Præsentation af AMBIT modellen og dens elementer
 • Værktøjer
 • Træning (eftermiddag)
10.11.2023MBT til ungeSune Bo Hansen
 • Principper for mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med unge (MBT-A)
 • Kort Introduktion til unge og hjerneudvikling – hvilke generelle udfordringer møder vi i arbejdet med unge. Kan vi arbejde mentalisertingsbaseret med unge –hvad siger evidensen herom
 • Tilpasninger i MBT interventioner ift den "originale voksen"-model, med særligt fokus på caseformuleringssamtaler, "interpersonal passport", psykoedukation og forældre/voksen inddragelse
 • Fonagys 3 læringssystemer (with a twist of youth) og introduktion til et 4. læringssytem
21.11.2023Supervision 5Nana Lund Nørgaard
24.11.2023Supervision 5Sune Bo Hansen
07.02.2024Supervision 6Nana Lund Nørgaard
09.02.2024Supervision 6Sune Bo Hansen
29.02.2024MBT til Ængstelig personlighedsstrukturNana Lund Nørgaard
 • Psykopatologisk forståelse af mentaliserings-problemerne ved den ængstelige personlighed
 • MBT og MIT interventionsprincipper til behandling af angst og ængstelig evasiv personlighedsstruktur
 • Metodetræning. Øvelser og rollespil Hvordan arbejde terapeutisk mentaliseringsbaseret med den hæmmede, undgående personlighed?
01.03.2024MBT psykoedukation og gruppebebehandlingSigmund Karterud
 • Moderne personlighedsteori og betydningen af mentalisering
 • Betydningen af behandlingsintegritet, herunder fordele og begrænsninger ved behandlingsmanualer
 • Hvordan anveendes psykoedukation i MBT
 • Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi
05.04.2024Supervision 7Sune Bo Hansen
10.04.2024Supervision 7Nana Lund Nørgaard
21.05.2024MBT til depressionPatrick Luyten
 • Introduktion til DIT og forbindelse til MBT
 • DIT tilgang og principper til at arbejde med voksne med depression
 • Den underliggende neurobiolog i ved depression
 • Eftermiddag: Træning i at identificere IPAF
22.05.2024MBT til somatiseringPatrick Luyten
 • DIT tilgang og principper til at arbejde med voksne med somatisering
 • Eftermiddag: Træning i at identificere IPAF ved somatisering
11.06.2024Supervision 8Nana Lund Nørgaard
14.06.2024Supervision 8Sune Bo Hansen
12.09.2024MBT-FamilyMaria Nannestad & Susanne Wederkinck Nielsen
 • Hvordan man kan arbejde med mentalisering i familier med særligt fokus på interventioner i mødet med forældre
 • Den mentaliserende holdning og det mentaliserende loop i mødet med familier samt familieaktiviteter
 • Hvordan kan behandleren støtte forældres mentalisering af deres børn uden at børnene er tilstede
13.09.2024MBT til spiseforstyrrelseFinn Skåderåd
 • Introduktion til MBT til spiseforstyrrelser - rationale og principper
 • Gennemgang af de kliniske elementer i MBT-E
 • Eftermiddag: Træning i intervention
20.09.2024Supervision 9Sune Bo HansenOpsamling og afrunding på den teoretiske uddannelse i forbindelse med supervision
 • Opsummering af centrale teoretiske begreber og MBT teknikker, herunder afrunding af terapi
 • Udveksling af opnået viden og idéer – hvordan har jeg ændret min praksis undervejs i uddannelsen?

24.09.2024Supervision 9Nana Lund Nørgaard
20.11.2024Supervision 10Nana Lund Nørgaard
22.11.2024Supervision 10Sune Bo Hansen