Vurdering af mentaliseringskompetence

Dette kursus vil give et indblik i og forslag til metoder, som med fordel kan anvendes i en mentaliseringsbaseret udredning af voksnes mentaliseringsniveau. Følgende vil være i fokus disse kursusdage:

  • Introduktion til centrale spørgsmål fra Adult Attachmnent Interview (AAI) & Parent Development Interview (PDI) som kan anvendes til at vurdere niveauet for mentalisering.
  • Hvad kendetegner begrænset versus god mentalisering?
  • Eksempler på behandlingsplanlægning efter mentaliseringskompetence

 Underviser: Anne Blom Corlin

Målgruppe: Pædagoger, psykologer,  lærere, socialrådgivere, behandlere, familiebehandlere, familieplejekonsulenter o.l.