NYT HOLD: 2-årig specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi til voksne og unge (2023–2024)

Vi starter et nyt hold på specialistuddannelsen i januar 2023 og afslutte i december 2024.

Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi til voksne (2021–2022)

Specialistuddannelsen henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi (MBT) til voksne.

Det 2-årige uddannelsesprogram er sammensat af internationale eksperter, forskere og klinikere inden for MBT, såvel som danske specialister fra voksenområdet her i Danmark.

Pris: 54.500 kr.

Der er lukket for tilmelding, men du kan komme på venteliste eller få mere information om næste opstart ved at sende os en mail på kontakt@mindtomindpsyk.dk

Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi til voksne (2019–2020)

Undervisere

 • Anthony Bateman, MBBS, MRCPsych, Visiting Professor Psychoanalysis Unit, University College, London, psykiater/psykoterapeut/MBT-Training Co-coordinator ved Anna Freud Instituttet
 • Patrick Luyten, ph.d., associeret professor ved Faculty of Psychology and Educational Sciences, Leuven, Belgien, leder for Ph.d. i psykoanalyse programmet ved Psychoanalytical Unit, Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London
 • Trudie Rossouw, Børne-og ungdomspsykiater, Consultant Psychiatrist ved Priory Hospital, Chelmsford and the North London Priory Hospital. Certificeret MBT-A terapeut, supervisor, trainer og kursusleder og Honorary Senior Lecturer ved University College London, Clinic Director ved Stepping Stones Clinic, London
 • Sigmund Karterud, MD, specialist i psykoterapi, professor i psykiatri, medstifter af Institut for mentalisering Oslo
 • Sebastian Simonsen, cand.psych.aut, ph.d. tilknyttet Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • Sune Bo Hansen, cand.psych.  ph.d.,  specialpsykolog i Børne – og Ungdomspsykiatri og specialist og supervisor i psykoterapi samt certificeret i MBT af institut for Mentalisering
 • Marlene Stokholm , børnepsykolog og ansat på Poppelgården Familiecenter i Hvidovre, hvor hun gennem de sidste 10 år har arbejdet med at lave forandringsarbejde med udsatte børn, unge og deres familier
 • Susanne Wederkinck Nielsen, cand.psych.aut., og  specialist i klinisk børnepsykologi,privat praktiserende psykolog ved FamiliePsykologerne og Psykologisk Perspektiv
 • Anne Blom Corlin, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi, partner i Mind to Mind samt Refleksivt Forum
 • Nana Lund Nørgaard, cand.psych.aut. Specialist i psykoterapi og supervisor, partner i Mind to Mind, ceretificeret trainer og supervisor af Institut for mentalisering

Godkendt af Dansk Psykolog Forening

Uddannelsen søges og forventes godkendt af Dansk Psykolog Forening, Psykoterapeutisk fagnævn til brug for godkendelse i specialistuddannelsen Psykoterapi med voksne, i emneområde 12.4.4.2.2. Endvidere til anden teoretisk referenceramme psykoterapi med voksne 12.4.4.2.3 (30 timer) hvor de overskydende timer kan tilføjes som erstatning for timerne i tværgående modul, jf. retningslinjerne i det fleksible valg (se mere: http://www.dp.dk)

Godkendt af Institut for Mentalisering (IFM)

Uddannelsen er dertil også godkendt af Institutut for Mentalisering og derved anerkendt af The Anna Freud Center. Dvs. at deltagerne ved gennemført uddannelse kan certificeres og godkendes som videregående MBT-terapeut (niveau c) ved ansøgning til IFM (se mere: http://www.institutformentalisering.dk).

Indhold

Mentaliseringsbaseret terapi er oprindelig udviklet til behandling af patienter med borderline, men er igennem de senere år udviklet og anvendt som teoretisk forståelsesramme og metodisk tilgang til psykoterapeutisk behandling af en lang række andre psykiske lidelser og problemstillinger. Uddannelsen vil med afsæt heri dække teori og metode i mentaliseringsbaserede tilgange til voksne klienter i forskellige former for psykoterapi, både individuel psykoterapi, gruppeterapi og i terapeutisk arbejde med den unge voksne såvel som i familieterapi med et fokus på den voksnes rolle i familien.

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med voksne. Der opnås viden om specifikke elementer i relation til mentaliseringsbaseret terapi i form af forskningsmæssig baggrund for MBT, grundlagsteori, klinisk teori, teori om psykopatologi samt tilpasning af den mentaliseringsbaserede tilgang i forhold til klientens specifikke vanskeligheder.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende de teoretiske viden om principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori og metode i deres egen praksis i forhold til den voksne klient. Der vil derfor være et løbende fokus på at skabe en sammenhæng mellem den teoretiske og metodiske undervisning, supervisionen og deltagernes egen praksis, hvilket indholdsmæssigt understøttes igennem det forhold, at to af uddannelsens undervisere (Anne Blom Corlin og Nana Lund Nørgaard) tillige vil varetage supervisionen.

Uddannelsens struktur

Består af 15 kursusdage a 6 timer (i alt 90 timer) og 60 timers supervision i gruppe. Uddannelsen afvikles over en periode på knapt 2 år (januar 2021-december 2022).  

Tid og sted

Undervisningen afvikles i tidsrummet fra 9-00-16.00, med 1 times frokost/pause. Dog kan der forekomme ændringer til starttidspunktet ved de internationale undervisere, som vil blive annonceret i god tid.

Både teoridel og supervision afvikles i Mind to Minds kliniklokaler på:

Vesterbrogade 20, 3. tv.
1620 København V
(5 minutters gang fra Hovedbanegården)

Supervisionen

Gennemføres som 10 dage à 6 timers fremmøde med max 8 deltagere i hver gruppe.

Pris

54.500 kr.
35.500 for teoridelen (90 timer) og 19.000 kr. for supervision (60 timer)

Deltagere

24 -32 deltagere. Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne.

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding.

Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. Udfyld tilmeldingsskemaet herunder og send det vedhæftet til nana@mindtomindpsyk.dk

Tilmeldingen er bindende, når modtagelsen er bekræftet. Mulighed for betaling i to rater.

Tilmeldingsfrist: 1. november 2020. Tilmeldingen er bindende, med mindre der er venteliste, eller I selv kan finde en til at overtage jeres plads.

Program

DatoEmneUnderviserIndhold
13.01.2021Introduktion til MBT: Et landkortSebastian Simonsen
 • Grundlagsteori, forskning og evidens vedrørende den valgte referenceramme
 • Metodens historik og udvikling
 • Mentalisering, mentaliseringssvigt & Epistemisk tillid
 • MBT-referencerammens kliniske teori om psykopatologi og behandlingsmetoder
 • Caseformuleringer
14.01.2021Assessment af mentalisering (refleksiv funktion)Anne Blom Corlin
 • Begrebsafklaring af Refleksiv funktion versus mentalisering
 • Sammenhæng imellem forældres mentaliseringsevne og tilknytning til barnet, samt udviklingen af barnets mentaliseringsevne (grundlagsteori)
 • Kort overblik over hvilke metoder, der kan anvendes til at vurdere Refleksiv Funktion hos voksne
 • Introduktion til den Refleksive Funktionsskala, samt dilemmaer og udfordringer ved den kliniske vurdering af mentaliseringsevne hos voksne
15.03.2021MBT individuel terapi med afsæt i MBT Adherence ScaleNana Lund Nørgaard
 • Metodetræning & oplæg om principper for MBT interventioner
16.03.2021Præmentaliserings-former og MBT interventionsprincipperNana Lund Nørgaard
 • Præ-mentaliserings-formernes kliniske udtryk
 • Håndtering af teleologisk modus (Demo-video og rollespil)
 • Håndtering af ækvivalens mode (Demo-video og rollespil)
06.05.2021MBT viden og klinisk teori om interventionAnthony Bateman
 • Introduction and orientation to mentalizing
 • Theoretical basis of mentalizing – attachment, neurobiology and psychology
 • Mentalizing and borderline personality disorder and other personality disorders
 • Therapist stance: Video of therapist stance and discussion
 • Therapist stance and self-disclosure
07.05.2021MBT i praksis & færdighedstræningAnthony Bateman
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
 • (Role Play and video)
 • Mentalizing and self-harm
 • Mentalizing the relationship - transference and countertransference
16.09.2021MBT til ungeTrudie Rossouw
 • Principper for mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med unge (MBT-A)
 • Forståelse af særlige komplekse forhold, der er væsentlige at fokusere på i arbejdet med unge
 • Fokus på udviklingen i mentaliseringsevnen og en forståelse af, hvorfor det er vigtigt ift. sociale relationer, at udvikle og vedligeholde selvværd, affektregulering og impulskontrol
17.09.2021MBT til ungeTrudie Rossouw
 • MBT-A modellen fortsat
 • Hvordan den kan anvendes eksempelvis ift. selvskade, traumer og i arbejdet med unge og deres familier
 • Principper for intervention
10.11.2021MBT grundlagsteori & MBT-psykoedukationSigmund Karterud
 • Moderne personlighedsteori og betydningen af mentalisering
 • Betydningen af behandlingsintegritet, herunder fordele og begrænsninger ved behandlingsmanualer
 • Hvordan anveendes psykoedukation i MBT
 • Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi
11.11.2021MBT-caseformulering & MBT GruppeSigmund Karterud
 • MBT caseformulering
 • Teori og metode om MBT-Gruppe
 • Træning via rollespil
10.02.2022MBT til angst og Ængstelig personlighedsstrukturNana Lund Nørgaard
 • Psykopatologisk forståelse af mentaliserings-problemerne ved den ængstelige personlighed
 • MBT og MIT interventionsprincipper til behandling af angst og ængstelig evasiv personlighedsstruktur
 • Metodetræning. Øvelser og rollespil Hvordan arbejde terapeutisk mentaliseringsbaseret med den hæmmede, undgående personlighed?
11.02.2022MBT-ungeSune Bo Hansen
 • Kort Introduktion til unge og hjerneudvikling - hvilke generelle udfordringer møder vi i arbejdet med unge. Kan vi arbejde mentalisertingsbaseret med unge - hvad siger evidensen herom
 • Tilpasninger i MBT interventioner ift den "originale voksen"-model, med særligt fokus på caseformuleringssamtaler, "interpersonal passport", psykoedukation og forældre/voksen inddragelse
 • Fonagys 3 læringssystemer (with a twist of youth) og introduktion til et 4. læringssytem
19.05.2022MBT til depressionPatrick Luyten
 • Introduktion til DIT og forbindelse til MBT
 • DIT tilgang og principper til at arbejde med voksne med depression
 • Den underliggende neurobiolog i ved depression
 • Træning i at identificere IPAF
14.09.2022Den kliniske praksis i MBT-FamilyMaria Nannestad & Susanne Wederkinck Nielsen
 • Hvordan man kan arbejde med mentalisering i familier med særligt fokus på interventioner i mødet med forældre.
 • Introduktion til mentaliseringsbaseret familieterapi (MBT-F) og arbejde med den mentaliserende holdning og det mentaliserende loop i mødet med familier, samt familieaktiviteter.
 • Hvordan kan behandleren støtte forældres mentalisering af deres børn uden at børnene er tilstede.
15.09.2022MBT til tilknytningstraumer Anne Blom Corlin
 • MBT tilgang og principper til at arbejde med tilknytningstraumer i relationer
 • De centrale traumediagnoser og implikationer for behandling gennemgås, herunder PTSD diagnosen
 • MBT tilgangen til behandling af traumereaktioner som følger af tilknytningstraumer, herunder diskussion af traumeeksponering versus opbygning af mentaliseringskompetence
 • Anvendelse af psykoedukation i mødet med voksne med tilknytningstraumer